#

eala har kun esla har tun farqi yoq kechayu bugun esla meni ko zinga to lganda yosh