#

bhai pritpal singh ji dehli wale waho waho baani nirnkar hai tis jevad awar na koye